Дистанционно обучение по ЗБУТ за Координатор по Безопасност и здраве
• •
78.00 лв.

СТМ Медик Консултинг ООД — В Сайт безплатни обяви от април 2021

Обява от
Бизнес

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Координатор по Безопасност и здраве 2022.
Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
ЗБУТ.
Дистанционни курсове.
Дистанционно обучение
Координатор безопасност и здраве


Номер на обявата: 139
Добавена: 5 декември, в 06:53ч.

Обяви на потребителя СТМ Медик Консултинг ООД