Дистанционно обучение за лица, провеждащи инструктаж
• •
48.00 лв.

СТМ Медик Консултинг ООД — В Сайт безплатни обяви от април 2021

Обява от
Бизнес

Дистанционно обучение за лица, провеждащи начален и периодичен инструктаж 2022.
Дистанционно обучение за инструктори, които провеждат начален и периодичен инструктаж за Здравословни и безопасни условия на труд.
Обучение на лицата за инструктажи във фирмата!
Курса за лицата провеждащи инструктажи във фирмата отговаря на всички нормативни изисквания!
Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж
ЗБУТ.
Дистанционни курсове.
Дистанционно обучение
Координатор безопасност и здраве.
Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Видове инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа.
Изборът на темите и начинът на тяхното представяне трябва да бъдат специализирани за обученията на провеждащите инструктажи.
Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2.
Здравословни и безопасни условия на труд.


Номер на обявата: 141
Добавена: 5 дек. 2021, в 06:53ч.

Обяви на потребителя СТМ Медик Консултинг ООД