Курс Длъжностно лице по ЗБУТ
• •
36.00 лв.

СТМ Медик Консултинг ООД — В Сайт безплатни обяви от април 2021

Обява от
Бизнес

Задължително обучение и Сертифициране за Строителни Фирми към Камарата на Строителите
--
Длъжностно лице по безопасност и здраве
--
Удостоверение збут
---
Курс „Длъжностно лице по ЗБУТ” /Здравословни и Безопасни Условия на Труд/ Валидност 1 година - 36,00 лева
---
Курс „Координатор по ЗБУТ”/ Здравословни и Безопасни Условия на Труд/ Валидност 1 година - 72,00 лева
---
Курс „Контрол върху качеството за съответствие на влаганите строителни материали” /Валидност 1 година/ - 60,00 лева
---
Обучение и сертифкация на задължителния курс по ” Електробезопасност„ от 1 до 5 квалифик група.
---
Издаденият Сертификат е по образец /от приложение №3 към чл.22 от правилника/./Валидност 1 година/
Всички цени с ДДС.


Номер на обявата: 138
Добавена: 26 юли, в 06:12ч.

Обяви на потребителя СТМ Медик Консултинг ООД