Служба по трудова медицина
1.00 лв.

СТМ Медик Консултинг ООД — В Сайт безплатни обяви от април 2021

Обява от
Бизнес

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Качествено облслужване от служба по трудова медицина!

Служба по трудова медицина „Медик Консултинг“ ООД
гр.София, бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
Национален номер 070020744
тел. +35924900361
моб. тел.: +359878272999
www.bgtrudovamedicina.com
www.cpomc.eu
www.zbut.bg
www.zbut.store

e-mail: office@bgtrudovamedicina.com
e-mail: ivoniks.consult@gmail.com
e-mail: info@zbut.bg

Географски координати: 42°42'35.9"N 23°22'46.0"E
Адрес: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
Работно време:
Понеделник / Петък: 09:00 - 18:00 часа
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден

Извършваното наблюдение и анализ обхваща:
Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните и периодични медицински прегледи и изследвания;
по отношение на предварителните прегледи – въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд СТМ предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
по отношение на периодичните освен това предлага и списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, както и тяхната честота на провеждане]
предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа на база оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
анализиране на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд.


Номер на обявата: 1859
Добавена: 19 януари, в 05:21ч.

Обяви на потребителя СТМ Медик Консултинг ООД
Трудова медицина София
1.00 лв.
гр. София
19 януари, в 05:17ч.
Аптечка за първа помощ за 5 души
39.00 лв.
гр. София
28 януари, в 04:31ч.
Трудова медицина
1.00 лв.
гр. София
19 януари, в 04:59ч.
Кутия за първа помощ
22.00 лв.
гр. София
28 януари, в 04:32ч.